Геологічна енциклопедія

ЗОНА гідродинамічних

ЗОНА гідродинамічних - це ... Що таке ЗОНА гідродинамічних?
- частина гідрогеол. розрізу з близькими умовами харчування, руху і розвантаження підземних вод.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.