КАТІОН - це ... Що таке КАТІОН?
- іон, несе позитивний заряд внаслідок втрати атомом (простий катіон) або гр. атомів (комплексний катіон) одного або декількох електронів. К. - це іон, при електролізі йде до катода - негативно зарядженого електроду.

Геологічний