Геологічна енциклопедія

КОЕФІЦІЄНТ КОЛІРНОЇ (КОЛІРНОЇ ІНДЕКС)

КОЕФІЦІЄНТ КОЛІРНОЇ (КОЛІРНОЇ ІНДЕКС) - це ... Що таке КОЕФІЦІЄНТ КОЛІРНОЇ (КОЛІРНОЇ ІНДЕКС)?
відносна кількість кольорових м-лов в п. Або їх процентне содер. (Шенд, 1947). На підставі цієї ознаки п. Поділяють на лейко-, мезо- і меланократовие .

КОЕФІЦІЄНТ ЧАСТОТИ КОНКРЕЦІЕОБРАЗОВАНІЯ - числовий показник частоти виникнення конкрецій або конкреційних горизонтів, прошарку в одиниці нормального розрізу даної облог. товщі (напр., підраховується кількість конкреційних прошарку на кожні 100 м нормального розрізу).

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.