КОНТАКТ В КЛИН - це ... Що таке КОНТАКТ В КЛИН?
- перехід по простяганню шаруватих п. В Синхронічності масивні (зазвичай біогермних) п. На зразок зубів, що входять один в одного (в вертикальному перерізі).

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і