Геологічна енциклопедія

Родовище осадових ХІМІЧНЕ

Родовище осадових ХІМІЧНЕ - це ... Що таке родовище осадових ХІМІЧНЕ?
- утворилося шляхом хім. осадження в замкнутих і напівзамкнутих бас. Для одних М. о. х. встановлюється формування з істинних розчинів (гіпс, ангідрит, кам'яна сіль, калійні, магнезіальні і борні солі), для дp. з колоїдних (Fe, Mn, Сu, Al).