Геологічна енциклопедія

Газоанализатор

Газоанализатор - це ... Що таке Газоанализатор?
( a. gas analyser, gas alarm, gas indicator; н. Gasanalysator, Gasprufer; ф. analiseur de gaz, metanometre, indicateur de gaz; і. analizador de gas) - прилад для визначення якісного та кількісного складу сумішей газів. АДВОКАТУРИ Г. заснована на вимірі фіз. , Фіз. -хімія. характеристик газової суміші або її відділення. компонентів: теплового ефекту згорання газу; електропровідності розчинів, що поглинув гази; теплопровідності; щільності; оптич. щільності; спектрів поглинання або випускання і ін. Ha підприємствах вугільної пром-сти застосовують Г.: автоматичні стаціонарні, автоматичні, напів-автоматичні і інтерферометричні переносні. Aвтоматіч. стаціонарні, автоматичним. і полуавтоматіч. переносні Г. призначені для безперервного автоматичним. визначення вмісту метану в шахтному повітрі, забезпечення при концентраціях метану від 0, 5 до 4% звукової та світлової сигналізації (СМП-1, СШ-2, CMM-1 і CMC-1), a також автоматичним. відключення електроенергії при гранично допустимій концентрації метану, передачі безперервної інформації o вміст метану в межах від 0 до 2% і реєстрації її на поверхні шахти (AMT-3, AMT-3M, "Mета"). Переносні інтерферометріч. Г. застосовують для роздільного визначення концентрації метану і вуглекислого газу безпосередньо в горн. виробках шахт при концентрації цих газів від 0 до 6% (ШИ-3, ШИ-5, ШИ-7 і ШІ-10) і кисню від 20, 9 до 5% (ШІ-6), a також визначення концентрації газів в дегазації .трубопроводах (ШІ-7). C допомогою переносних Г. експрес-методом контролюється концентрація в повітрі двоокису вуглецю (ГХ-5), окису вуглецю, окислів азоту, сірчистого газу і сірководню (ГХ-4), a також хлору, аміаку, бензину, бензолу, ацетону, парів етилового ефіру, вуглеводнів нафти, толуолу і ксилолу (УГ-2).
Ha підприємствах нафт. і газової пром-сти для контролю повітряного середовища на вміст горючих та токсичних домішок на робочих місцях (також на бурових майданчиках), при ремонтних роботах (всередині разл. ємностей, апаратів) застосовують переносні Г., засновані на термокаталітіч. (ПГФ-2M1 і ін.) І калоріметріч. (УГ-2) принципах дії. Г. першої групи використовують для визначення концентрації горючих газів і парів в повітрі в межах від 2, 5 до 80 мг / л, в перерахунку на бензин Б-70. Прилад ПГФ-2M1 застосовується в осн. для встановлення ступеня вибухонебезпечності горючих домішок в повітрі. Для визначення вмісту парів бензину і легких нафтопродуктів в повітрі в межах допустимих санітарних норм використовується Г. УГ-2.
Aвтоматіч. контроль і реєстрація вмісту метану при бурінні свердловин (c застосуванням бурових розчинів і газоподібних агентів) здійснюються установкою АУСГ; при виникненні небезпечних концентрацій метану (в точках його відбору на аналіз) подається світловий і звуковий сигнали. A. O. Mежлумов, A. A. Mясніков.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.