Геологічна енциклопедія

Газовий режим (комплекс заходів)

Газовий режим (комплекс заходів) - це ... Що таке Газовий режим (комплекс заходів)?
( a. gas conditions; н. Gashaushalt; ф. regime grisouteux; і. reglamentos de seguridad en las minas grisuosas) - комплекс заходів, що проводяться на шахтах, небезпечних по газу (метану, водню, сірководню), в т. ч. за раптовими викидами і суфлярними виділеннями, з метою попередження вибуху газу . Eсли на шахті хоча б в одній виробці виявлено присутність згаданих вище газів, то її відносять до небезпечних за газом - до т. Зв. газовим. Шахти, в яких виділяються рідкі або газоподібні вуглеводні (етан, бутан та ін.), Відносяться до небезпечних за нафтогазопроявами. Г. p. приймається для шахти в цілому, т. e. він повинен дотримуватися і в виробках негазових пластів. Г. p. обов'язковий і при проходженні стволів, шурфів або ін. розкривають виробок, якщо в них виявлено метан, водень або очікується їх виділення. B калійних шахтах, де в експлуатації знаходиться дек. калійних пластів (покладів), при наявності серед них отд. газових пластів (покладів) або ділянок Г. p. поширюється тільки на ці отд. пласти (поклади) і ділянки за умови їх відокремленого провітрювання. Зміст заходів визначається категорією шахти по газу, к-раю встановлюється за найбільшою відносною газорясності шахти, горизонту, пласта, крила, ділянки і виду виділення газу (табл.). Окрім дотримання вимог, загальних для всіх шахт, Г.p. додатково передбачає попередження скупчень газу до небезпечних меж і появи джерел займання газу. Перше досягається застосуванням систем розробок, способів управління покрівлею і видобувних механізмів, при яких вільне виділення газу було б найменшим, зниженням змісту газу засобами вентиляції та дегазації, регулярним контролем змісту газу в шахтній атмосфері; друге - недопущенням появи відкритого полум'я, розпечених предметів і іскор, забороною на куріння і запалювання сірників в шахті, обов'язковим застосуванням спец. BB, засобів підривання, спец. електрообладнання та світильників, дотриманням охоронить. заходів під час проведення підривних робіт та експлуатації електрообладнання та світильників в шахті. При появі в виробках шарових скупчень газу, суфлярних виділень або при викидах метану здійснюються доповнить. заходи.


Oсобенности газовиділення на рудних і нерудних шахтах призвели до того, що тільки на одиничних об'єктах повністю вводиться газовий режим відповідної категорії, встановлений для вугільних шахт, проведенням спец. a на інших об'єктах обмежуються заходів, затверджених мин-вом за погодженням c Держнаглядохоронпраці CCCP. Eсли встановлено, що шахта небезпечна не тільки по газу, але і по пилу, то крім заходів Г. p. повинен дотримуватися пиловий режим, т. e. вводитися пилової режим. Г. p. (Пилової режим) вводиться також на підприємствах по збагаченню та брикетуванню вугілля.
Зa кордоном в деяких країнах (напр., В США) газові шахти не діляться на категорії, в ін. Країнах встановлені 3 категорії. Bo Франції газові шахти розділяються на слабогазовие і сільногазовие; в отд.категорію виділяються шахти, пласти і ділянки, небезпечні по викидах газу.
B Бельгії газові шахти розділяються на слабогазовие, газові та схильні до раптових викидів.
Література : Єдиної правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом, M., 1972; Правила безпеки у вугільних і сланцевих шахтах, M., 1976. C. Я. Xейфіц. Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.