Географічна енциклопедія

Гекатей Мілетський

Гекатей Мілетський - це ... Що таке Гекатей Мілетський?
Гекатей Мілетський
грецький історик і географ, народився в Милете в 6 ст. до н. е. У 494 до н. е. , Коли іонійці просили світу після невдалого повстання проти перського панування. Гекатея, який з самого початку був противником повстання, відправили послом до перського сатрапа Артаферн. Гекатей склав не дійшло до нас твір Подорож навколо світу (збереглося 300 фрагментів, здебільшого дрібних) в двох книгах: одна про Європу, інша про Азію, з картою землі, подібної карті Анаксимандра. Гекатею належало теж не збереглося твір по грецькій міфології (при цитуванні античні автори називають його по-різному - Генеалогії , Історії , Героологіі ). Праці Гекатея послужили одним з найважливіших джерел для Геродота.

Енциклопедія Кругосвет. 2008.


.