Геологічна енциклопедія

Гідрогеологічне випробування

Гідрогеологічне випробування - це ... Що таке Гідрогеологічне випробування?
( a. hydrogeologic sampling; н. hydrogeologisches Proben; ф. essai hydrogeologique; і. desmuestres hidrogeologicos) - сукупність польових і лабораторних досліджень водоносних горизонтів, зон або водоносних комплексів з метою визначення фильтрац. властивостей порід, хім. і газового складу підземних вод.
Польові роботи полягають у проведенні досвідчених відкачок (нагнітань) з свердловин, шурфів або ін. Горн. виробок для визначення коеф. фільтрації порід, залежно дебіту від зниження рівня води, області розвитку воронки депресії, коеф. пьезопроводності і уровнепроводності. Розрізняють досвідчені відкачки з поодиноких свердловин і з куща свердловин, коли крім центр. свердловини, з до-рій проводиться відкачка, створюється мережа наблюдат. свердловин (в них заміряють рівень підземних вод). Для визначення фильтрац. властивостей піщаних порід іноді використовують лабораторні методи дослідження відібраних проб (напр., за допомогою трубки Г. Н. Каменського) або теоретич. розрахунки, виходячи з даних лабораторного гранулометрич. аналізу і пористості порід. Г. о. проводять також для дослідження слабопроницаемих порід (віджимання порових. розчинів і їх аналіз, установка датчиків порового тиску, визначення перетікання води через слабопроницаемих шари).
Якість підземних вод встановлюється шляхом відбору проб води і подальшого визначення хім.складу, фіз. і ін. властивостей. Проби води відбираються з наглядових (в т. Ч. Пошукових і розвідувальних) свердловин і шурфів спец. пробовідбірниками з точно Зафіксувати. глибин, а потім переливаються в спец. посуд або беруться безпосередньо з струменя води джерел і зумпфів при досвідчених откачках, в шахтах - при водовідливі, з самовиливних свердловин, з відкачуваних (при досвідчених роботах) або експ. свердловин. Летючі і нестійкі компоненти визначаються на місці в похідних лабораторіях. Дані Г. о. служать вихідними розрахунковими параметрами при проектуванні системи водозащити горн. виробок. А. А. Коноплянцев.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.