Географічна енциклопедія

Ленінська Слобода

Ленінська Слобода - це ... Що таке Ленінська Слобода?
Ленінська Слобода
смт , Нижегородська обл. Виник як с. Кадниця; назва утворена від антропонімів Кадніков за допомогою суфікса -ічі, який під впливом місцевої говірки перетворився в -іци, т. е. Каднічі> Кадниця. У 1935 г. село перетворено в робітники. пос. і перейменовано в Ленінська Слобода.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.