Геологічна енциклопедія

МАГМА АНaTEКТІЧЕСКАЯ

МАГМА АНaTEКТІЧЕСКАЯ - це ... Що таке МАГМА АНATEКТІЧЕСКАЯ?
- утворилася в результаті розплавлення (анатексіса).

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.