Геологічна енциклопедія

МЕТОДИ еманаційних

МЕТОДИ еманаційних - це ... Що таке МЕТОДИ еманаційних?
- радіометоди розвідки, засновані на вивченні концентрацій радіоактивних еманації (радону, торону та актинон) в подпочвенном повітрі (поверхнева і глибинна еманаційних зйомка), в свердловинах (еманаційних каротаж), в гірських виробках (в основному для ціл