Молібдат - це ... Що таке Молібдат?
- солі молібденової кислоти h 2 MoO 4 , аналогічні сульфатів і вольфрамат. [МГО 4 ] 2 утворює тетраєдри сплюснуті по осі | 001]. В результаті цього спотворення і щодо великого розміру аніонів в М (і Воль