Рогервік - це ... Що таке Рогервік?
Рогервік
Палдіськи

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.