Географічна енциклопедія

Науково-довідкова карта

Науково-довідкова карта - це ... Що таке науково-довідкова карта?
науково-довідкова карта
тематична карта, призначена для виконання по ній наукових досліджень і отримання максимально докладної (для даного масштабу і рівня вивченості), достовірної та науково обробленої інформації . Така карта відображає сучасні наукові уявлення про об'єкт, містить узагальнюючі висновки, наукові гіпотези. Її легенда будується на основі строгих наукових класифікацій. Карта адресована перш за все вченим, викладачам вузів і студентам, інженерно-технічним працівникам, які займаються даною тематикою.

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.