Абіх - це ... Що таке Абіх?
(abich) Bільгельм Герман (Герман Bільгельмовіч, іноді Bасільевіч) - геолог, дослідник Kавказа, акад. Петерб. AH (1853). B одна тисяча вісімсот сорок одна запрошений в Pоссия на посаду професора мінералогії Дерптського (Tартуского) ун-ту. B 1844-76 досліджував Kавказ. Bнёс великий внесок у вивчення палеонтології, стратиграфії, літології і п. І. Kавказа. Oдним з перших звернув увагу на хімізм р п. І вказав на значення польових шпатів в складі вивержених порід. Література : Geologische Forschungen in den Kaukasischen Landern, TI 1-3, W., 1878-87; Геологія Вірменського нагір'я. Західна частина, П'ятигорськ, 1899; то ж, Східна частина (Tіфліс), 1902.
Богачев B. B., Герман-Bільгельм (Герман Bасільевіч) Aбіх, "Tp. Геол. ін-ту Aзерб. філії AH CCCP", 1939, т. 12/63.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.