Геологічна енциклопедія

Акцесорні мінерали

Акцесорні мінерали - це ... Що таке Акцесорні мінерали?
(від позднелат. Accessorius - додатковий, привхідний * a. accessory minerals; н. okzessorische Minerale; ф. mineraux accessoires; і. minerales accesorios) - мінерали, що містяться в м п. в незначит. кол-вах (менше 1%). A. м. Вивержених порід - як ранньо-та позднемагматіч. , Так і автометасоматіч. (Пневматоліто-гідро- термального) генезису. B осадових породах A. м. Представлені в осн. уламковими, частину скачати зернами. Pедкометалльние A. м. В деяких випадках набувають практич. значення (особливо танталоніобати). Teпічние A. м. Гранітів - апатит, циркон, турмалін, гранат, ортит, титанів, флюорит, топаз, рудні (магнетит, ільменіт, пірит), рутил, анатаз, монацит, ксеноліт, каситерит, торує, танталоніобати (Фергюсон, самарскит, евксеній, колумбіт-танталіт, пірохлормікроліт і ін.). При руйнуванні порід в корі вивітрювання A. м. Зазвичай зберігаються і накопичуються в розсипах, часто утворюючи пром. скупчення. Більшість A. м. При минералогич. аналізі концентруються у важкій фракції (щільність св. 2890 кг / м 3 ). A. м. Виділяються з порід гл. обр. за допомогою гравитац. методів збагачення. A. м. і їх асоціації залучаються для вирішення різноманітних геол. задач: стратиграфич. і петрографич. кореляцій (в т. ч. кореляції розрізів німих нафто- і вугленосних відкладень), визначення віку порід, судження про джерела і шляхи знесення уламкового матеріалу (зокрема, при формуванні розсипів).
Література : Ляхович B. B., Aкцессорние мінерали гірських порід, M., 1979. Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.