Геологічна енциклопедія

НАКОПИЧЕННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ Алохтонні

НАКОПИЧЕННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ Алохтонні - це ... Що таке НАКОПИЧЕННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ Алохтонні?
- процес утворення торфу, материнське речовина якого складається з відмерлих рослин, перенесених водою до місця поховання. В копалин вугіллі характерними ознаками Алохтонні є ґрунту без кореневої системи, наявність стовбурів дерев в положенні, близькому д