Геологічна енциклопедія

НАКОПИЧЕННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ автохтонного

НАКОПИЧЕННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ автохтонного - це ... Що таке НАКОПИЧЕННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ автохтонного?
- процес утворення торфу, материнське речовина якого складається із залишків рослин, похованих на місці їх проживання на суші або в водних умовах. Характерними ознаками автохтонности в копалин вугіллі є ґрунту пластів з кореневою системою, пні і стовбури