Геологічна енциклопедія

Акустична жорсткість

Акустична жорсткість - це ... Що таке Акустична жорсткість?
гірських порід ( a. acoustic stiffness of rock; н. Schallherte der Gesteine; ф. durete acoustique des roches ; і. rigidez acustica de las rocas) - здатність породи передавати колебат. рух. Bеличина A. ж. дорівнює добутку швидкості поширення пружних хвиль в м п. на її щільність; залежить від пружних властивостей г. п., їх структурних особливостей і мінерального складу. Значення A. ж. горн. порід складають (H · c / м 3 ) 1, 12-5, 3 · 10 6 (глина), 1, 2-1, 6 · 10 7 (мармур), 1, 8-2, 2 · 10 7 (діабаз). A. ж. враховується при оцінці стану і властивостей порід і масивів при вибуховому і ударному руйнуванні г. п., сейсмич. роботах і т. п. Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.