АЛІ-заде - це ... Що таке АЛІ-заде?

Абдул-Керім Рустам Алі огли (29. xII. 1906) - сов. історик-сходознавець; в 1930 закінчив Ленингр. сх. ін-т. Акад. АН Азерб. РСР (з 1955); засл. деят. науки Азерб. РСР (з 1960). З 1958 - директор Ін-ту сходознавства АН Азерб. РСР. Автор праць з історії пор. -століття. Азербайджану і суміжних країн Сходу. Багато уваги приділяє історії розвитку системи землеволодіння і податків в період монг. панування, земельної політики ільханов, етимології податкових термінів 13-14 ст. , А також текстології. За підготовку до друку науково-критич. тексту "Шареф-наме" Нізамі Ганджеві (1947) отримав в 1948 Сталінську премію (совм. з Е. Е. Бортельсом). Соч. : Боротьба Золотої Орди і гос-ва Ільханів за Азербайджан, "ИАН Азерб. РСР", 1946, ст. 2-3, No 5-7; Земельна політика ільханов в Азербайджані (XIII-XIV ст.), В кн. : Тр. Ін-ту історії ім. А. Бакиханова, т. 1, Баку, 1947; Монг. завойовники в Азербайджані і суміжних країнах в XIII-XIV ст. , "ВІ", 1952, No 8; Соціально-економіч. і політичне життя. історія Азербайджану XIII-XIV ст. , Баку, 1956; Рашид-ад-дін, Джамі-ат-Таваре, т. 3, Баки, 1957 (подг. До друку); Нізамі Гянджеві, Махзан-вул Асрар, Баки, 1960 (подг. До друку).

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.