Геологічна енциклопедія

ЗОНА гідрохімічних

ЗОНА гідрохімічних - це ... Що таке ЗОНА гідрохімічних?
- частина гідрогеол. розрізу, в межах якого хім. властивості підземних вод по одному (напр., за величиною мінералізації) або ряду показників є однорідними, що змінюються лише в порівняно вузьких умовно прийнятих межах.

Геологічний словник