Бадхиз - це ... Що таке Бадхиз?
Бадхиз
височина на Ю. Туркменістану. Ороним утворений складанням компонентів БАД і хиз. Іран, бад - 'поганий, поганий' , а хиз являє собою утворення (фонетично цілком закономірне) від тюрк, кир 'височина, гора, плоскогір'я' , т. е. в цілому - 'погана височина' . Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.

.