Географічна енциклопедія

Центру і периферії теорія

Центру і периферії теорія - це ... Що таке центру і периферії теорія?
центру і периферії теорія
(ЦПТ), створена для опису просторових відносин між територіями (країнами і районами), що знаходяться на різних стадіях соціально-економічного розвитку. За Дж. Фрідманом, ЦПТ може бути застосована для національного і глобального рівнів. Для держави можна виділити 4 стадії поляризації простору: 1) територія країни складається з системи ядер, кожне з яких має свою сферу впливу (локальну периферію); 2) найбільш динамічні ядра формують поляризований р-н, який стає гл. центром нац. території, оточеним великої периферією; 3) в ряді периферійних р-нів створюються умови для більш активного зростання, внаслідок чого виникає поліцентрична структура; 4) найбільш динамічним стає простір між старими центрами (межметрополітенскіе тер.). Ця стадійність, встановлена ​​для нац. масштабу на прикладі США, придатна для опису процесів просторових відносин в рамках ЦПТ і для інших рівнів просторової ієрархії. Найбільш відомі інтерпретації ЦПТ для глобального рівня, вперше розвинені латиноамериканськими вченими. В обґрунтуванні економічної відсталості країн регіону вони використовували ЦПТ як осн. фактор нерівноправних відносин між розвиненими і країнами, що розвиваються.Об'єктивний аналіз довгих хвиль економічного розвитку показав, що на глобальному рівні аналогом 1-й стадії стала Англія і сусідні країни Зап. Європи, які і сформували єдиний центр глобальної економічної системи, характерний для 2-ї стадії. В кін. 19 - поч. 20 в. виникли конкуруючі центри в США, Японії, Росії, які привели до поліцентричної системи 3-й стадії. Саме в цей період відбулося закріплення системи "центр - периферія" в глобальному масштабі. Вступ в постіндустріальну епоху, розвиток Китаю і нових індустріальних країн привели до дифузії індустрії в обширні області, що типово для 4-й стадії. Проте в глобальній системі досить чітко можна виділити 3 гл. центру - НАФТА (США, Канада, Мексика), ЄС і Японія; інші країни світу умовно відносять до напівпериферія і периферії світової системи.

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.