Географічна енциклопедія

Христіановський - це ... Що таке Христіановський? 2020

Христіановський - це ... Що таке Христіановський? 2020
Христіановський
Дігора

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.