Кліматологія - це ... Що таке кліматологія?
кліматологія
наука про клімат. Вивчає походження клімату і механізми його формування, описує і класифікує клімат різних областей Землі, досліджує клімат минулого і прогнозує майбутні зміни клімату. Базується на даних, отриманих при спеціальній (кліматологічної) обробці метеорологічних спостережень. Сучасна кліматологія широко використовує фізико-математичні методи, потужний статистичний апарат, геоінформаційні технології і т. Д. Прикладні галузі кліматології займаються з'ясуванням впливу клімату на рослини і тварин, на умови життя людини, окремі галузі економіки і т. Д. Климатология тісно пов'язана з фізичної наукою про процеси в атмосфері (метеорологією), але в той же час являє собою одну з географічних наук, оскільки клімат - одна зі складових географічної середовища. Розуміння кліматичних явищ можливо тільки в комплексі з аналізом географічних процесів, взаємопов'язаних з кліматом.

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.