Геологічна енциклопедія

Коефіцієнт стиснення рідини,

Коефіцієнт стиснення рідини, - це ... Що таке коефіцієнт стиснення рідини,?
ж ) в умовах ізотермічного процесу

де τ обсяг рідини, що відповідає тиску Р. Величина β ж істотно позитивна; знак мінус у формулі показує, що обсяг рідини збільшується зі зменшенням тиску. Так як стисливість рідин дуже мала, то формулу можна представити приблизно в наступному вигляді:

де Δ р = р 0 - р 1 ; р 0 - початковий тиск; p i - кінцеве тиск; τ - обсяг рідини при р 0 ; Δ τ - θзмененіе обсягу при зміні тиску на? Р. Т. о. , Β ж дорівнює відносній зміні її обсягу при зміні тиску на 1 атм (Щелкачев, 1948).

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.