Геологічна енциклопедія

Колоїди гідрофільних

Колоїди гідрофільних - це ... Що таке колоїди гідрофільних?
[φίλέω (філе) - люблю] - ліофільні колоїди, дисперсійним середовищем яких є вода (напр., Гель кремнезему).

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.