Геологічна енциклопедія

КОМПЛЕКСИ Фаціальні орографічно (ОРОТЕКТОНІЧЕСКІЕ),

КОМПЛЕКСИ Фаціальні орографічно (ОРОТЕКТОНІЧЕСКІЕ), - це ... Що таке КОМПЛЕКСИ Фаціальні орографічно (ОРОТЕКТОНІЧЕСКІЕ),?
по В. Попову - обнімають фації, розчленовування яких залежить від загальної динаміки поверхні і літосфери, що виражається в розходженні ТЕКТ. режимів: горотворні (орогенного) і рівнинно-освітнього (пленогенного). У кожному з них розрізняються підкомплекси: а) підняттів (переважають висхідні рухи); б) западин (переважають низхідні рухи).

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.