Геологічна енциклопедія

КОМПОНЕНТИ НЕВАРІАНТНИЕ рухомого,

КОМПОНЕНТИ НЕВАРІАНТНИЕ рухомого, - це ... Що таке КОМПОНЕНТИ НЕВАРІАНТНИЕ рухомого,?
Миколаїв, Доливо-Добровольський, 1961, - хім. компоненти, рівноважний зміна мас яких не викликає зміни величини їх хім. потенціалів.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.