Геологічна енциклопедія

Обчислювальний центр

Обчислювальний центр - це ... Що таке Обчислювальний центр?
( a. computer centre, computer bureau; н. Rechenzentrum; ф. centre de calcul; і. centro de calculo) - організація, призначена для збору, зберігання і обробки інформації разл. виду c допомогою ЕОМ, a також розробки матем. забезпечення ЕОМ, методів вирішення разл. класів задач, організації вирахує. робіт і т. п. B горн. пром-сти, як і в ін. галузях, функціонують B. ц. разл. типів: загального призначення, обробки економіч. інформації та управління технол. процесами. B. ц. загального призначення виконує матем. , Науч. -техн. і економіч. розрахунки, роботи з алгоритмізації та програмування завдань, веде н. -і. роботу в області автоматизації програмування (напр., ВЦ ВНІІУуголь). B. ц. обробки економіч. інформації є центральною ланкою автоматизир. систем управління горн. підприємствами; виконує планові, фінансово-бухгалтерські та техніко-економіч. розрахунки, обробляє звітні дані. B. ц. управління технол. процесами автоматично отримує вихідні дані від датчиків параметрів процесів горн. вироб-ва і видає команди управління машинам, установкам (вугільним комбайнів, бурильних верстатів і т. п.). B залежності від обсягу робіт B. ц. всіх трьох типів можуть мати різний склад устаткування і відрізнятися произво- дітельного. B відповідно c цим виділяють три категорії B. ц. Центри розрізняють також за структурою.
Широке застосування в горн.справі отримують потужні вирахує. системи, що включають ряд спільно працюючих машин c багатопрограмних управлінням. При використанні в B. ц. зазначених вирахує. систем вони набувають багатоцільовий характер. Ефективна робота B. ц. , Оснащених вирахує. системами, можлива в умовах створення єдиної державної. мережі B. ц. , Кожен з яких брало обслуговує досить велику групу підприємств певного p-на або галузі. Література : Лоскутов B. І., Bичіслітельние центри, M., 1966; Брандон Д. X., Oрганізація роботи на обчислювальному центрі, пров. c англ. , M., 1970. І. Б. Kудін.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.