Геологічна енциклопедія

Самородна мідь

Самородна мідь - це ... Що таке самородна мідь?
м-л, Сu. Куб. Габ. куб. , Додекаедріческой. Дв. по {111}. Утворює дендрити, ниткоподібні, дротові, моховидні агр. , Порошк. виділення, конкреції, суцільні маси до декількох сот т. рожево, мідно-червона з бурою і строкатою мінливістю. Тв. 2, 5-3. Уд. в. 8, 4-8, 9. Дуже кування і тягуча. Утворюється в відновлювальних умовах при різних геол. процесах і в гидротерм. родов. Вкрапленность в основних і ультраосновних п., В скарнах; в древніх вулка. п. виконує мигдалини, порожнечі, тріщини. У з. оксиди. утворюється при зміні сульфідів Сu і ас. з купріта, Халькозін, лимонитом. У облог. п. зустрічається у вигляді конкрецій і псевдоморфоз по деревині. В метеоритах в ас. з троіліта.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.