Кордиерит - це ... Що таке кордиерит?
[по фам. Кордье] - м-л, al 3 Mg 2 [AlSi 5 O 18 ]. Зазвичай заміщення Mg на Fe. Ромб. , Псевдогекс. - низькотемпературний | 3-К. Високотемпературна поліморфна модиф. К. - гекс. індіаліт. Перехід К. - індіаліт - 600 - 830 ° С. Габ. призм. Дв. по {110} і {130} прості, полисинтетические, секторіальні трійники і шестернікі. Сп. пор. по {010}, несов. по {001} і {100}. Агр. зернисті, вкрапленность. Сірувато-блакитний, синій. Тв. 7. Уд. в. 2, 53 - 2, 78. Змінюється в мусковіт, хлорит і пініт. У термічно метаморфизованних глинистих і піщанистих опадах, в п. Високих ступенів регіонального метаморфізму, в гранітах, пегматитах і ін. М п. Різне, феррокордіеріт. Сін. : Иолит, діхроіт.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.