Геологічна енциклопедія

Корк ЖЕЛЕЗО-марганцевого

Корк ЖЕЛЕЗО-марганцевого - це ... Що таке кірки ЖЕЛЕЗО-марганцевого?
- твердий шар аутигенних гидроокислов fe і Мп, що покриває корінні оголення, плити туфогенниє, різноманітні органогенні уламки і ін. Тверді предмети, тривалий час лежали на дні морів і океанів в зіткненні з придонному водою. За складом близькі до конк