КРЕМЕРЗІТ - це ... Що таке КРЕМЕРЗІТ?
- м-л, різні. ерітросідеріта, в якій До частково заміщений NH 4 .

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.