Крос - це ... Що таке крос?
- м-л, лужної амфібол; проміжний член ізоморфної серії глаукофан - магнезіорібекіт. У метасоматитах, залізистих кварцитів, амфіболітах, глаукофанрвих і ізвестковістих сланцях.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За ред