Геологічна енциклопедія

Крива регресії

Крива регресії - це ... Що таке крива регресії?
- лінія, що відображає емпіричні дані про мощн. , Содер. компонентів, лінійних запасах і т. п., усереднених методом ковзного вікна або ін. методами. К. р. будуються в системі координат ху; з їх допомогою виявляють закономірності розподілу дослідж