Дархан - це ... Що таке Дархана?

привілейований стан в феод. Монголії. Зародилося на ранній щаблі феодалізації монг. племен в кін. 12 в. і остаточно оформився в 13 в. за Чингісхана. Займало чільне місце в монг. феод. суспільстві до 17 в. , В подальшому втратило своє значення і поступово зникло. Титул Д. присвоювався Чингисханом і його наступниками як представникам господств. класу, так і вихідців з простого народу, особливо відзначилися на службі у феодалів. Д. звільнялися від усяких податків і повинностей, мали право не ділитися воєн. видобутком, користувалися правом постійного вільного доступу в ставку великого хана і т. п. Літ. : Владимирцов Б. Я., Товариств. лад монголів. Монг. кочовий феодалізм, Л., 1934. М. І. Гольман. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.