Дебец - це ... Що таке Дебец?

Георгій Францевич (р. 24. xI. 1905) сов. антрополог. Доктор біологія, наук (з 1941), професор (з 1944), ст. науч. співробітник Ін-ту етнографії АН СРСР. Дослідження Д. присвячені гл. обр. питань використання антропологіч. матеріалу як історичного. джерела в зв'язку з проблемами етногенезу. Книга Д. "Палеоантропологія СРСР" (1948) являє собою перше зведення в цій області, засновану переважно. на дослідженнях самого автора. Д. належить ряд праць з антропології народів Сибіру, ​​Європ. частини СРСР, Кавказу, які з'явилися результатом проведених автором експедицій. Матеріали вперше проведеного Д. антропологіч. обстеження народів Чукотки і Камчатки узагальнені в кн. "антропологіч. дослідження в Камчатської обл." (1951). У працях Д. встановлений факт зменшення масивності скелета людей, що жили на тер. СРСР протягом трьох останніх тисячоліть до н. е. ( "Про деяких напрямках змін в будові людини сучасного виду", "СЕ", 1961, No 2).

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.