Радянська історична енциклопедія

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАРОДІВ РОСІЇ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАРОДІВ РОСІЇ - це ... Що таке ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАРОДІВ РОСІЇ?

акт Рад. пр-ва, що поклав початок практич. втіленню в життя ленінської програми партії з національного питання. Проект декларації був розроблений В. І. Леніним і затверджений РНК 2 (15) нояб. 1917. Д. п. Н. Р. вперше була опублікована в "Газеті Тимчасового робітничого і селянського уряду" no 4 від 3 (16) нояб. 1917. У той же день надрукована в газ. "Правда" No 178. Згодом в "Зборах узаконень і розпоряджень Робочого і селянського уряду", 1917, No 2, ст. 18. проголошує осн. принципи сов. нац. політики: рівність і суверенність народів; право народів Росії на вільне самовизначення, аж до відокремлення та утворення самостійно. гос-ва; скасування всіх і всяких нац. і нац. -реліг. привілеїв і обмежень; вільний розвиток нац. меншин і етнографіч. груп, що населяють тер. Росії. На основі Д. п. Н. Р. Рад. пр-во визнало право на відділення і самовизначення за всіма окраїнними націями. 3 (16) груд. 1917 РНК заявив про визнання за укр. народом права па самовизначення і утворення Укр. республіки; 18 (31) груд. 1917 РНК прийняв постанову про визнання незалежності Финл. республіки; 29 дек. 1917 (11 янв. 1918) - декрет про Тур. Вірменії; 7 (20) груд. 1917 - декрет про незалежність Естонії; 22 дек. 1918 - декрет про незалежність Латвії і Литви; 4 берез. 1919 ВЦВК визнав незалежність Білоруської Рад.Соціалістичної. Республіки. Ці декрети зіграли велику роль в ліквідації нац. гніту і нерівності, у встановленні дружби і довіри між народами, сприяли згуртуванню народів Росії навколо Рад. влади. Літ. : Ленін В. І., Критичні замітки з національного питання, Соч. , 4 видавництва. , Т. 20; його ж, Про право націй на самовизначення, там же, т. 20; Декрети Рад. влади, т. 1, М ... 1957.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.