Геологічна енциклопедія

КОЕФІЦІЄНТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЖЕЛЕЗА І МАНГАНУ

КОЕФІЦІЄНТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЖЕЛЕЗА І МАНГАНУ - це ... Що таке КОЕФІЦІЄНТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЖЕЛЕЗА І МАНГАНУ?
Fe Mn ) - запропонований Резнікова (1961) для оцінки розподілу Fe і Мn в глинистих отл. Чокракського горизонту Грозненського нафтоносного району в області розвитку течій.

, де Fe макс і Мn макс - максимальні, а Fе хв і Mn хв - мінімальні содер. (%) Fe і Мn в досліджених зразках. За автору, величина K Fe Mn обернено пропорційна швидкості течії і залежить також від рельєфу дна.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.