Географічна енциклопедія

Економічна географія

Економічна географія - це ... Що таке економічна географія?
економічна географія
гілка соціально-економічної географії; вивчає територіальну організацію виробництва, просторові процеси і форми організації життя людей перш за все з точки зору ефективності самого виробництва. Основою економічної географії служать вчення про географічному розподілі праці (в т. Ч. міжнародному поділі праці), теорія розміщення виробництва. До осн. категоріям економічної географії відносяться фактори розміщення виробництва, економіко-географічне положення, економічний район, територіально-виробничий комплекс і ін. При вивченні систем розселення і територіальної структури трудових ресурсів економічна географія тісно змикається з соціальної географією . Вивченням територіальної організації, особливостей і закономірностей розміщення окремих галузей господарства займаються галузеві економіко-географічні дисципліни: географія промисловості, географія сільського господарства, географія транспорту, географія сфери послуг та ін. При дослідженні об'єктів локального, регіонального, міжрайонного рівнів економічна географія змикається з регіональною економікою. Термін "економічна географія" в світову науку ввів М.В. Ломоносов (1760). Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.

.