ЕДЖТЕМАЮНЕ АМІЮН - це ... Що таке ЕДЖТЕМАЮНЕ АМІЮН?

Еджтемайюне аммійюн (перс. - соціал-демократи), - перша революційна мелкобурж. політичне життя. партія Ірану. Осн. в 1904 в Баку, складалася з іран. робітників-заробітчан. Діяла конспі- тивно, застосовувала тактику індивідуального терору. У роки Іранської революції 1905-11 створювала добровільні нар. дружини федаїв. Партія підтримувала контакт з партією "Гуммет" і РСДРП, Розгромлена в 1912. Літ. : Бєлова Н. К., До питання про так званої соціал-демократичної партії Ірану, в сб. : Питання історії і літератури країн зарубіжного Сходу, М., 1960; Алієв С., Невідомий документ про іранську соціал-демократичної партії ( "Еджтімаюне аміюн"), "НАіА", 1965, no 2; Прокламації і відбитки печаток иран. революціонерів (1906-08). Публ. і пер. з перс. яз. Н. К. Бєлової та В. Н. Пластуна, там же, 1973, No 1. Н. К. Бєлова. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.