Радянська історична енциклопедія

ВОСЬМИЙ ВСЕРОСІЙСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ РКП

ВОСЬМИЙ ВСЕРОСІЙСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ РКП - це ... Що таке ВОСЬМИЙ ВСЕРОСІЙСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ РКП?

(б) - відбулася в Москві 2-4 груд. 1919; присутнє 45 делегатів з вирішальним голосом і 73 з дорадчим. Конференцію відкрив В. І. Ленін. Порядок дня: 1) Политич. і орг. звіт ЦК (доповідачі В. І. Ленін і Н. Н. Крестинский); 2) Міжнар. становище (доповідач Г. В. Чичерін); 3) Питання порядку денного 7-го Всеросс. з'їзду Рад (обговорювалося питання про сов. будівництві, доповідач М. p. Володимирський); 4) Про Рад. влади на Україні (доповідач Я. А. Яковлєв); 5) Статут партії (доповідач Г. Є. Зінов 'єв); 6) Про роботу серед нових членів партії, які набрали парт. тиждень (доповідач Н. І. Бухарін); 7) Про паливній кризі (доповідач А. І. Риков). У політичне життя. звіті ЦК В. І. Ленін дав аналіз досвіду дворічної боротьби за зміцнення Рад. влади, поставив завдання щодо завершення розгрому військ Денікіна і внутр. госп. будівництву. Особливу увагу В. І. Ленін зосередив на вирішенні продовольчого і паливного криз. В результаті великих перемог Червоної Армії на найголовніших фронтах гражд. війни міжнар. становище РРФСР покращився. "Ми отримали можливість, - говорив Ленін, - зосередитися на внутрішньому будівництві" (Соч., т. 30, стор. 158). По доповіді про міжнар. положенні був прийнятий написаний В. І. Леніним проект резолюції про міжнародне становище для внесення коммунистич.фракцією на 7-й Всеросс. з'їзд Рад. Резолюція висловлювала ленінський принцип мирного співіснування Рад. Республіки з іноз. гос-вами. Відзначаючи, що Рад. пр-во неодноразово пропонувало світ державам Антанти, резолюція цілком схвалювала мирну сов. зовн. політику і знову пропонувала Англії, Франції, США, Італії та Японії почати негайно переговори про мир. Резолюція доручила ВЦВК, РНК і НКЗС "... систематично продовжувати політику світу, приймаючи всі необхідні для її успіху заходи" (див. "КПРС в резолюціях ...", 7 вид., Ч. 1, с. 457). У доповіді про сов. будівництві був узагальнений досвід роботи сов. органів за два роки існування і внесений ряд пропозицій в якості додатків до Конституції РРФСР. По доповіді "Про Радянську владу на Україні" з промовою і з укладе. словом виступив В. І. Ленін (текст промови до цих пір не знайдений). Було піддано критиці помилки укр. комуністів по хрест. і нац. питань. У виступах В. І. Леніна і в запропонованій ним резолюції "Про Радянську владу на Україні" були намічені конкретні завдання по зміцненню Рад. влади на Україні. У резолюції були сформульовані найважливіші принципи політики Комуністичної. партії з питань: відносин між УРСР і РРФСР, розвитку української мови і культури, залучення нар. мас до активної участі в сов. будівництві, дозволу аграрного питання і т. д. Конференція дала відсіч оппортуністіч. поглядам антіпарт. групи Т. Сапронова - В. Осинського, к-раю виступила проти парт. керівництва сов. апаратом, извращала ленінський принцип демократичного. централізму, протиставляла місцеві органи влади центральним, неогранич. колегіальність - єдиноначальності. В. І. Ленін пізніше характеризував платформу цієї антіпарт.групи як "... найгірший меншовизм і есерівщина" (Соч., т. 32, с. 31). Конференція прийняла Статут партії, в к-рий були введені нові пункти про встановлення кандидатського стажу, про найсуворішої парт. дисципліни та ін.; прийняла резолюції про паливному постачанні, про сов. будівництві, к-які були рекомендовані більшовицької фракцією 7-му Всеросс. з'їзду Рад. Літ. : Ленін В. І., Соч. , 4 видавництва. , Т. 30, с. 145-72; КПРС в революціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, ч. 1, 7 видавництво. , М ... 1953, с. 456-75; Протоколи з'їздів і конференцій ВКП. Восьма конференція РКП (б), М., 1934; Нариси історії Комуністичної партії України, К., 1961, с. 273. І. С. Лобанов. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.