Геологічна енциклопедія

КОЕФІЦІЄНТ ПРУЖНОСТІ ПЛАСТА

КОЕФІЦІЄНТ ПРУЖНОСТІ ПЛАСТА - це ... Що таке КОЕФІЦІЄНТ ПРУЖНОСТІ ПЛАСТА?
β * - σчітивающій пружне розширення рідини, що полягає в п., і зменшення обсягу пір внаслідок пружності пласта і характеризує пружний запас пластової системи . К. у. п. визначають за формулою: β п = mβ ж + β п , де m - коеф. пористості п.; β ж - коеф. стисливості рідини; β п - коеф. стисливості п. Орієнтовно приймають: β п = = (1, 4 - 1, 7) × 10 -5 , 1 / атм (Щелкачев, 1948).

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.