Геологічна енциклопедія

КОЕФІЦІЄНТ ФІЛЬТРАЦІЇ

КОЕФІЦІЄНТ ФІЛЬТРАЦІЇ - це ... Що таке КОЕФІЦІЄНТ ФІЛЬТРАЦІЇ?
величина, що характеризує водопропускную здатність г. п., Що є постійною для певної п. Являє собою швидкість фільтрації при напірному градієнті, рівному одиниці, і виражається в м / сут або см / сек. Сін. : Коефіцієнт водопроникності р п.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.