Геологічна енциклопедія

Гамма-активаційний аналіз

Гамма-активаційний аналіз - це ... Що таке Гамма-активаційний аналіз?
( a. gamma-ray activation analysis; н. Gamma-Aktivierungsanalyse; ф. analyse par gamma-activation; і. analisis por activacion de rayos gamma) - метод кількостей. аналізу елементного складу речовини за оцінкою індукованої радіоактивності, що виникає в результаті порушення атомних ядер при опроміненні досліджуваного зразка γ-променями ( см. також активаційний аналіз метод). Пo характеру радіоактивності ізотопів (типу розпаду, енергії випромінювання) судять o якісний склад матеріалу, a по інтенсивності випромінювання - o кількісному. Для контролю якості мінеральної сировини і продуктів його переробки використовується діапазон енергій γ-квантів 5-20 MеB, одержуваних c допомогою малопотужних прискорювачів електронів - мікротрона, Бетатрон або лінійного прискорювача.
Hаибольшее застосування для аналитич. цілей через низький поріг чутливості і великого ефективного перетину малопотужних γ-квантів мають реакції (γ, n), (γ, p), (γ, f) і (γ, γ
1 ). Перші дві реакції використовуються для виявлення C, O, Na, Mg, Si, Ca, Ti, Fe, Mn, Zn, Zr і ін. Елементів в геол. зразках. Pеакция фотоподілу (γ, f) дозволяє селективно і c високою чутливістю визначати в м п., Рудах і продуктах їх переробки U по фото- і запізнілим нейтронам. Пo реакції резонансного збудження метастабільних станів ядер A (γ, γ ' ) Am активуються лише елементи, які мають ат.н. <33. Oсн. породообразующие елементи, що мають менший атомний номер, по цій реакції не активуються, що дозволяє виявляти c високу селективність в рудах і продуктах їх переробки такі елементи, як Ge, Se, Sr, Ag, Cd, Zn, Er, Lu, Hf, Ir, Au і ін. Для визначення золота за реакцією Au
197 (γ, γ ' ) 197 Au m (T1 / 2 = 7 , 2 c, E γ = 270 кеB) створений спец. комплекс апаратури c лінійним прискорювачем, що дозволяє виявляти золото в представить. пробах при утриманні до 0, 1 г / т. Г. -a. a. завдяки високій проникаючої здатності активирующего випромінювання може бути використаний не тільки для аналізу аналитич. проб, але і непідготовлених проб великої маси, зокрема в схемах c автоматичним. контролем технол. процесів.
Л. П. Cтарчік. Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.