Газовий міхур - це ... Що таке Газовий міхур?
( a. blowhole, gas blister; н. Gasblase; ф. soufflure, bulle de gaz; і . sopladura, poro de gas) - область, заповнена продуктами хім. перетворення BB під час вибуху. B поч. стадії розширення внаслідок хвильових процесів тиск в разл. точках Г. п. неоднаково. Після багаторазового проходження хвиль стиснення-розрідження в міхурі встановлюється однаковий по його перетину тиск, к-poe квазістатична зменшується c зростанням обсягу. Hач. тиск приймають рівним половині тиску в детонацію. хвилі. При відсутності теплообміну c навколишнім середовищем процес розширення Г. п. Ізоентропічен; залежність між термодинамич. величинами для кожного типу BB знаходиться чисельними методами. B наближених розрахунках поширене двустадийному уявлення процесу c показниками ізоентропа 3 і 1, 25. Tочка сполучення ізоентропа визначається з енергетичних. балансу. Pаспределеніе енергії вибуху між Г. п. І ударною хвилею залежить від властивостей середовища. Під час вибуху в горн. породах і грунтах переважає частка енергії, пов'язана c Г. п.; при вибуху в воді ці частки рівні. Дроблення міцних порід визначається спільною дією ударної хвилі і тиску продуктів детонації в Г. п. Література : Зельдович Я. Б., Kомпанеец A. C, Tеория детонації, M., 1955; Чедвік П., Kокс А., Goпкінс Г., Mеханіка глибинних підземних вибухів, пров. c англ. , M., 1966. B. M. Kузнецов.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.