Геологічна енциклопедія

Газозбірний мережу

Газозбірний мережу - це ... Що таке Газозбірний мережу?
( a. gas collector network; н. Gassammeinetz; ф. reseau de collecte de gaz; і . red colector de gas) - система газопроводів, яка призначена для збору і транспортування газу за рахунок його пластової енергії від свердловин на газозбірні пункти і далі на головні споруди магістрального газопроводу. Г. c. включає: газопроводи від однієї-двох свердловин до установок комплексної підготовки газу або газозбірного колектора; газосборний колектор.
Cистема газозбірного колектора визначається конфігурацією і розмірами родов, сіткою розміщення і дебітом від. свердловин, кол-вом і характеристикою продуктивних горизонтів, технол. схемою промислової підготовки газу до транспорту, вимог, що пред'являються до надійності подачі газу c промислу. Газозбірні колектори споруджуються лінійними, променевими, кільцевими, груповими і змішаними. Ha суч. промислах осн. система колекторів - групова. Газозбірний колектор (Г. к.) Може бути єдиним для родов і роздільним для збору газів разл. продуктивних горизонтів в разі, коли вони відрізняються вмістом вуглеводневого конденсату, кислих компонентів, величиною пластового тиску. Діаметр Г. к. 100-1400 мм. Значення цього параметра в лінійних і променевих Г. к. Зазвичай не постійно і збільшують його в міру підключення отд. свердловин або групових пунктів. Діаметр кільцевих і змішаних групових колекторів, як правило, постійний і визначається з умов повного забезпечення подачі газу в період ліквідації аварій.Тиск в Г. c. визначається технологією промислової підготовки і магістральним транспортом газу. Ha ділянці Г. c. від свердловин до газозбірних пунктів макс. величина його 20 МПa, від збірних пунктів до магістрального газопроводу 7, 5-10 МПa.
Г. c. прокладають на глибину промерзання грунту (зазвичай на 1-1, 5 м від верхньої твірної труби). B p-нах поширення багаторічномерзлих порід застосовують наземні (присипають грунтом) Г. c. При переході через водні перешкоди і заболочені ділянки споруджують надземні Г. c. (На палях). Для запобігання труб від корозії застосовують антикорозійну ізоляцію, a також активну електроізоляцію. Ю. Ф. Mакогон, A. Д. Cедих, B. C. Cмирнов.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.