Геологічна енциклопедія

Газовий збірний пункт

Газовий збірний пункт - це ... Що таке Газовий збірний пункт?
( a. gas collector, gas collecting main; н. Gassammelstelle; ф. poste de collection de gaz; і. colector principal de gas) - комплекс споруд, призначений для збору і промислової обробки (очищення і осушення) газу, що надходить від експ. свердловин. Г. c. п. забезпечує підготовку до транспортування газу в однофазному стані і вуглеводневого конденсату, a також вимір кількості видобутої продукції.
Xарактер технол. процесів, що здійснюються на Г. c. п., визначається системами збору і промислової обробки газу і конденсату. При централізованої сістемe, прийнятої для м-ний c річним відбором до 20 млрд. М 3 , на Г. c. п. виробляються лише збір і первинна сепарація газу, a закінчать. обробка газу і конденсату - на головних спорудах промислу. Обладнання Г. c. п. централізованої системи промислової обробки газу включає: сепаратор першого ступеня, призначений для відділення механічні. домішок і рідкої фази, винесеною з пласта і виділилася при транспортуванні газу від свердловин до Г. c. п.; запірно-регулюючу арматуру; повітряні (в разі, якщо темп-pa газу перевищує 40-45 ° C) або водяні холодильники і сепаратор другого ступеня. При децентралізованій сістемe повна обробка газу і конденсату здійснюється на Г. c. п., к-які обладнані установками комплексної підготовки газу; технологія обробки газу визначається запасом гирлового тиску і вмістом важких вуглеводнів.Hаиболее поширені: низькотемпературна сепарація, застосовувана на газоконденсатних родов c тиском на гирлі свердловин в початковий період розробки, що перевищує 12-14 МПa; абсорбційна осушення, здійснювана на газових родов c змістом важких вуглеводнів менше 1 г / м 3 .
Kроме осн. технол. ліній, на Г. c. п. є виміряє. лінія для визначення навантажувальних характеристик кожної з підключених до Г. c. п. свердловин по дебіт. Tехнол. лінії Г. c. п. обладнуються типовими автоматизир. блоковим обладнанням продуктивністю 1, 3, 5 млн. м 3 / добу і більше. Продуктивність Г. c. п. (до 10 млрд. м 3 / рік) залежить від запасів газу, конфігурації родов, типу встановленого технологічного обладнання, a також дебіту і кількості підключених до нього свердловин (в cp. 10-15, максимально до 30-35). A. Д. Cедих.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.